• GIV Editorial Board

"מערכות המידע הן חוליה חשובה ומשמעותית בשרשרת הערך ללקוח"

"אנחנו חברת שירות עסקית עתירת תשתיות, אנחנו גם עיר, גם אקדמיה וגם מלון, ולשם כך הוקמה המערכת ניהול העיר הייחודית על בסיס מערכת Infor EAM, על ידי GIV Solutions, כחלק ממערך התקשוב הכולל שהוקם על ידי טלדור". כך מתאר אבי אלקיים, סמנכ"ל טכנולגיותפוליסיטי, את עיר הבה"דים של המשטרה, המכללה הלאומית לשוטרים.


לקריאת הכתבה המלאה>>


אבי אלקיים, סמנכ"ל טכנולגיות פוליסיטי

11 views0 comments

Recent Posts

See All

הערכות החברה בעקבות נגיף הקורונה

לקוח יקר, חברת GIV Solutions מודעת להשפעה הפוטנציאלית של נגיף קורונה (COVID-19) גלובלית על כולם ובמיוחד ע"פ ההנחיות בישראל, כולל עובדים, לקוחות, שותפים והקהילות השונות בהם אנו פועלים. אנו פועלים במרץ