• GIV Editorial Board

האם "הגלגלים החורקים" מסיחים את תשומת הלב מבעיות התשתית הבסיסיות?

כמאמר הפתגם: " הגלגלים החורקים ביותר הם המקבלים את מרבית השמן" - הגלגלים החורקים הללו, כמטאפורה לנקודות התחזוקה הקטנות, השוליות יותר והבעייתיות, הן אלו המעסיקות את הצוותים הטכניים האמונים על תחזוקת התשתיות והנכסים.


כך נוצר לו גלגל חוזר של כיבוי שריפות קטנות, והשקעת משאבים נחוצים (זמן, תשומת לב, פניות) במציאת פתרון ל"קטנות" הללו, ודילוג בין בעיה בוערת קטנה אחת לאחרת - ומעבר אל עבודת התחזוקה השולית הבאה.גישה זו של תגובה לבעיה בתחזוקת תשתיות ונכסים ללא תכנון מוקדם, או ללא אפשרות תגובה לנושאים האקוטיים יותר, שבאמת אמורים לככב בסדרי העדיפויות של הנ"ל.


במאמרו של קווין פרייס, מנהל מוצר טכנולוגי באינפור, הוא מסביר כיצד ניתוח נתונים מבוסס אינטיליגנציה מלאכותית (AI) יכול להקל ולסייע על העוסקים בתחזוקת נכסים ותשתיות, להתמקד בנושאים הבוערים יותר ברשימת סדרי העדיפויות שלהם, וכיצד ניתן למנוע את הסחת הדעת המתבקשת של אותם "הגלגלים החורקים."


לקריאת המאמר (בעמוד 24)>>

8 views0 comments

Recent Posts

See All

הערכות החברה בעקבות נגיף הקורונה

לקוח יקר, חברת GIV Solutions מודעת להשפעה הפוטנציאלית של נגיף קורונה (COVID-19) גלובלית על כולם ובמיוחד ע"פ ההנחיות בישראל, כולל עובדים, לקוחות, שותפים והקהילות השונות בהם אנו פועלים. אנו פועלים במרץ