• GIV Editorial Board

"בניגוד לדעה הרווחת, ניהול תשתיות של עיר חכמה הוא דבר אפשרי"

Updated: Jun 10, 2019

"ברגע שמבינים שהמהות של עירייה היא לשרת את התושב, היא לא יכולה להרשות לעצמה שהתשתית לא תהיה זמינה, נקייה, מתוחזקת, בטיחותית ומנוטרת. בניגוד לדעה הרווחת, עיר חכמה היא דבר שאפשר לנהל אותו – ובצורה טובה", כך אמר מאיר גבעון, מנכ"ל Giv Solutions.


לקריאת הכתבה לחצו>>https://bit.ly/2PRx7nD6 views0 comments

Recent Posts

See All

הערכות החברה בעקבות נגיף הקורונה

לקוח יקר, חברת GIV Solutions מודעת להשפעה הפוטנציאלית של נגיף קורונה (COVID-19) גלובלית על כולם ובמיוחד ע"פ ההנחיות בישראל, כולל עובדים, לקוחות, שותפים והקהילות השונות בהם אנו פועלים. אנו פועלים במרץ